ایده کسب و کار

چه میشود اگر پلتفرمی برای مشارکت بر روی ایده ها داشته باشیم؟

ایده باران با همین سوال خلق شد، پلتفرمی که به کاربران خود امکان همکاری و مشارکت در اجرای ایده های جدید را فراهم میکند. در ایده باران میتوانید به صورت گروهی بر روی ایده های ناب همکاری نمایید.

داستان ایده باران : ارائه ایده استارتاپ و کسب و کار

یکی از اتفاقاتی که پیرامون ما فراوان اتفاق می افتاد و موجب آزردگی ما بود اجرای استارتاپ های تکراری در کشور بود. حتما شما هم شاهد بوده اید که بعد موفقیت دیجی کالا هزاران دیجی کالا .خلق شد، پس از اسنپ صدها اسنپ و دیوار و … که همگی هم بعد یک مدت شکست میخورند و هزینه های فراوانی برای موسسین تحمیل میکنند.

از طرفی با داشتن یک تیم خلاق که مدام حوزه های فناوری و تکنولوژی را بررسی و ایده های جدید را استخراج میکرد به مرور یک بانک ایده قوی شکل گرفت که برای راه اندازی یک استارتاپ جدید .و بدون مشابه مناسب بود

.جالب است که در بانک ایده گروه یک ایده خودنمایی میکرد: سایتی که ایده استارتاپ و کسب و کار ارائه دهد! و همین سرآغازی بود برای شروع مسیر ایده باران

نحوه شکل گیری:

در ابتدا با تشکیل یک گروه تخصصی، برای کسانی که قصد راه اندازی استارتاپ داشتند، پک های ایده و مشاوره های راه اندازی ارائه میشد و خروجی کار چندین استارتاپ و پروژه موفق بود. با بلوغ !ایده باران در فاز اول فعالیت خود، کم کم یک خلا جدید حس شد. خلا یک پلتفرم که کاربران در بستر آن بر روی ایده های جدید مشارکت نمایند

،به این ترتیب پلتفرم ایده باران متولد شد. پلتفرمی که به کاربران امکان همکاری و مشارکت در اجرای ایده های جدید را میدهد. در ایده باران، کاربران میتوانند به روش هایی مانند سرمایه گذاری .مشارکت فنی و مشارکت مشاوره ای در اجرای ایده های جدید همکاری نمایند.