ایده کسب و کار فیزیکی برای شهر تبریز

کسب و کار مواد غذایی

این ایده تنها برای ایده بارانی های شهر تبریز در دسترس خواهد بود. ایده در زمنه غذایی و ایده ای کاملا فیزیکی است (استارتاپ نمیباشد)

کسب و کار مواد غذایی

سرمایه مورد نیاز 500 میلیون تومان

شخص سرمایه گذار میتواند در کسب و کار راه اندازی شده همکاری حضوری هم نماید.

ایده بارانی های تبریزی که علاقمند همکاری در این ایده کسب و کار میباشند میتوانند با گروه ایده باران ارتباط برقرار کنند.