سرمایه گذاری آنلاین در پروژه پین استار

تعداد کل سهام : 4000

تعداد سهام فروخته شده : 220

مبلغ سرمایه گذاری شده : 110,000,000 تومان

تعداد سهام باقیمانده : 3780

قیمت هر سهم : 500,000 تومان

تاریخ اتمام خرید : 1402/12/29 تومان

برای خرید سهام باید وارد شوید