نوشته‌ها

ترکیب خانه سالمندان با پرورشگاه

ایده کسب و کار ترکیب خانه سالمندان با پرورشگاه

✅ایده ترکیب خانه سالمندان با پرورشگاه 🟢یه نفر با ایده کسب و کار جالبی‌، یک خانه سالمندان را با یک پرورشگاه ادغام کرد، نتیجه این ایده خیلی‌ بهتر از اونی شد که انتظار داشت؛ 🔥سالمندان دارای نوه، و نتیجه‌هایی شدند که هر روز در کنارشان بودند و د…