نوشته‌ها

کمربند کیسه هوا برای سالمندان

ایده تولیدی سالمندان کمربند کیسه هوا برای سالمندان

,
ایده تولیدی سالمندان کمربند کیسه هوا برای سالمندان ✅ این کمربند دارای کیسه هوا می‌ تواند از سالمندان در مقابل شکستگی و آسیب دیدن لگن در نتیجه زمین خوردن محافظت کند. ✅یه چک کنیم ایران هستش؟ میشه روی وارداتش کار‌ کرد.    …
ترکیب خانه سالمندان با پرورشگاه

ایده کسب و کار ترکیب خانه سالمندان با پرورشگاه

✅ایده ترکیب خانه سالمندان با پرورشگاه 🟢یه نفر با ایده کسب و کار جالبی‌، یک خانه سالمندان را با یک پرورشگاه ادغام کرد، نتیجه این ایده خیلی‌ بهتر از اونی شد که انتظار داشت؛ 🔥سالمندان دارای نوه، و نتیجه‌هایی شدند که هر روز در کنارشان بودند و د…