نوشته‌ها

کمربند کیسه هوا برای سالمندان

ایده تولیدی سالمندان کمربند کیسه هوا برای سالمندان

,
ایده تولیدی سالمندان کمربند کیسه هوا برای سالمندان ✅ این کمربند دارای کیسه هوا می‌ تواند از سالمندان در مقابل شکستگی و آسیب دیدن لگن در نتیجه زمین خوردن محافظت کند. ✅یه چک کنیم ایران هستش؟ میشه روی وارداتش کار‌ کرد.    …