نوشته‌ها

ایده مواد غذایی

ایده مواد غذایی به نام پلاس پک

ایده مواد غذایی از محبوب ترین مواردی هست که در مشاوره ها از ما خواسته میشود. یکی از دلایل این موضوع رونق کسب و کارهای حوزه مواد غذایی در ایران است. موفقیت کسب‌ و کارهای حوزه غذا در ایران: موفقیت با هم‌ آمیزی نوآوری و سنت کسب‌  وکارهای حو…