نوشته‌ها

ایده محصول جدید برای خودرو ها در ایران

, ,
تولید یک محصول جدید و یا واردات برای فروش در زمینه خودرو ها ✅ ایده محصول جدید برای خودرو ها : وسیله‌ ای که به انتهای اگزوز وصل می‌ شود و ضمن اینکه برای کاهش آلودگی هوا کمک می‌ کند، از مواد جمع‌ آوری شده از سوخت خودروها توسط این وسیله به عنوا…