نوشته‌ها

کایلی جنر

جوان ترین ثروتمندان جهان در سال ۲۰۲۴

جوان ترین ثروتمندان جهان در سال ۲۰۲۴ ثروتمند شدن در سن جوانی رویای بسیاری از افراد است. اما تنها چند نفر موفق می‌شوند که در سنین پایین به این هدف برسند. در این مطلب، ما به معرفی ۵ نفر از جوان ترین ثروتمندان جهان در سال ۲۰۲۴ می‌پردازیم. هدف اص…