نوشته‌ها

ایده های راه اندازی کسب و کار با CHATGPT چت جی پی تی

ایده های راه اندازی کسب و کار با CHATGPT چت جی پی تی

ایده های راه اندازی کسب و کار با چت جی پی تی ایده های راه اندازی کسب و کار با CHATGPT چت جی پی تی جدید ترین موضوعی است که در ایده باران برای بررسی انتخاب کرده ایم. در دنیای امروز که فناوری در حال تحول است، استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری…
chatgpt ایرانی

ایده و پروژه هوش مصنوعی : chatgpt ایرانی

,
chatgpt ایرانی جدیدترین ایده گروه ایده باران برای مشارکت و همکاری میباشد.اولین سرویس چت GPT در ایران که میتواند شروع انقلابی در صنعت هوش مصنوعی ایران باشد. در دنیای متحول شده توسط فناوری، هوش مصنوعی (AI) نقش کلیدی را ایفا می‌کند. یکی از جدیدترین و …