نوشته‌ها

استارتاپ

پیشنهاد 19 مدل درآمد زایی برای استارتاپ ها و کسب وکار ها

,
در بخش بوم مدل کسب وکار توضیح دادیم که یکی از سه بخش کلیدی مدل کسب وکار، مدل درآمد زایی استارتاپ از  طریق ارزش ایجاد شده است.چیزی که به اختصار مدل کسب درآمد یا مدل درآمد (Revenue Model) نامیده می‌شود. مهم نیست که سازمان شما، یک واحد ا…