نوشته‌ها

ایده های کسب و کار با 300 میلیون تومان

ایده های کسب و کار با سرمایه 3۰۰ میلیون

کسب و کار با سرمایه 3۰۰ میلیون موضوع جدید برای توفان فکری ایده باران امروز بود. برای کسانی که یک میزان نفدینگی و پس انداز دارند همیشه سوال این است که بهترین سرمایه گذاری برایشان چی هست؟ راه‌ اندازی یک کسب‌ و کار با سرمایه 300 می…